• Kategoria
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Instruktorzy
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • search.blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Regulamin

     Poniżej przedstawiamy Regulamin Ogniska Red Note. Prosimy o zapoznanie się z nim. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.

     Na dole strony jest możliwość pobrania Umowy, którą można zaakceptować poprzez wiadomość na adres: kontakt@red-note.com.pl : "Akceptuję umowę i regulamin" w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika kursu, a w treści dane potrzebne do rozliczeń (imię i nazwisko, adres, telefon) lub można ją wydrukować, wypełnić i zostawić instruktorowi najlepiej na pierwszej lekcji.

     REGULAMIN OGNISKA MUZYCZNEGO RED NOTE

     1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OGNISKU MUZYCZNYM RED NOTE

     a) Zajęcia realizowane w ramach Kursu przeprowadzane są w siedzibie głównej Ogniska (Mikołów, ul. Pszczyńska 25) lub w filii Ogniska (Katowice-Brynów, ul. Rolna 43B).

     b) Kurs prowadzi instruktor na podstawie licencji wewnętrznej (LWRN), którą wydaje właściciel Ogniska Muzycznego RED NOTE – Jacek Sroka-Ritau, po wcześniejszym sprawdzeniu kompetencji merytorycznych i pedagogicznych.

     c) Właściciel Ogniska Muzycznego Red Note zobowiązuje się do poinformowania o ewentualnej zmianie instruktora.

     d) Lekcja w Ognisku Muzycznym Red Note trwa 45 minut.

     e) Kurs jest prowadzony na podstawie programów oraz z użyciem materiałów i pomocy dydaktycznych opracowanych przez instruktorów Ogniska. Podstawowe materiały (nuty, diagramy, opracowania zagadnień teoretycznych) Uczestnik otrzymuje w  ramach Kursu. Materiały są opracowaniami autorskimi i są własnością Ogniska Muzycznego Red Note. Ich kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie jest zabronione.

     f) Instruktor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia Dziennika Zajęć, który jest formą ewidencji obecności Uczestników kursu na zajęciach.

     g) Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia lub dyplomu o ukończeniu Kursu.

     1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ, OPŁATY i inne

     a) Uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany do:

     - uczestnictwa w kursie zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym z instruktorem, od dnia zapisu na kurs do końca roku szkolnego lub do momentu wypowiedzenia umowy.

     - regulowania płatności za zajęcia w miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie rachunku wystawionego na koniec miesiąca.

     b) Obowiązuje cennik za zajęcia:

     - zajęcia w grupie 3-osobowej - 39 zł za jedną lekcję (45 min.), 26 zł (30 min.)

     - zajęcia w grupie 2-osobowej (tandemy) - 45 zł / lekcja (45 min.) , 30 zł (30 min.)

     - zajęcia indywidualne - 59 zł / lekcja (45 min.), 40 zł (30 min.)

     - zespoły – 30 zł

     - teoria muzyki (wykłady 30 min.) – 20 zł

     - kształcenie słuchu (wykłady 30 min.) – 20 zł

     NOWOŚĆ: pakiet SMR (Szkoła Muzyki Rozrywkowej) – lekcja, 2 wykłady, zajęcia w zespole – 119 zł

     W wyjątkowych sytuacjach można ustalić z instruktorem lekcje skrócone, albo przedłużyć je do 60 minut.

     c) Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie zwalnia z konieczności wniesienia opłaty za zajęcia. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dopuszcza się jeden raz w ciągu semestru odstąpienie od pobrania opłaty za zajęcia. Każda następna nieobecność wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcia, bez względu na powód. O nieobecności należy możliwie jak najwcześniej poinformować instruktora.

     d) Uczestnik będzie zwolniony z konieczności wniesienia opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Usługodawcy (nieobecność instruktora, serwisowanie instrumentów, itp).

     e) Do harmonogramu zajęć nie wliczają się dni: 1.11, 11.11, 25-26.12, 1.01, 6.01, Wielkanoc (data ruchoma), 1.05, 3.05, Boże Ciało (data ruchoma), oraz 24.12, 31.12, 2.05.

     f) Opłaty za zajęcia dokonuje się do 7 dnia m-ca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy Usługodawcy (zgodnie z danymi na fakturze. WAŻNE – prosimy wpisywać w tytule przelewu nazwisko Uczestnika oraz NUMER faktury)

     g) W przypadku dwukrotnego opóźnienia we wniesieniu opłaty za zajęcia, Usługodawca zastrzega sobie prawo zażądania płatności z góry za każdy następny miesiąc rozliczeniowy oraz może naliczyć odsetki wys.10% w skali roku za każdy dzień zwłoki.

     h) Jedyną podstawą ewidencjonowania ilości lekcji jest Dziennik Zajęć. Usługobiorca ma prawo wglądu do Dziennika Zajęć.

     1. Uczestnik kursu ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody w siedzibie Ogniska Muzycznego Red Note.
     2. Uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby kontaktu oraz w celu wypisania rachunku za zajęcia.
     3. Obowiązek informacyjny: Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO – szczegóły znajdują się w siedzibie Ogniska Muzycznego RED NOTE. Informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ogniska.

     Regulamin - pobierz pdf

     Umowa - pobierz i wypełnij lub zaakceptuj mailowo

     RODO

     back to top
     Filtry